VGC SEÇİME GİDİYOR


Cemiyetimiz Yönetim Kurulunun dün gerçekleştirmiş olduğu toplantıda olağan genel kurul kararı alındı. 26.07.2015 tarihindeki olağan genel kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 26.07.2015 tarihinde saat 10.00 da cemiyetimiz merkezinde yapılacaktır. Toplantıda gerekli çoğunluk sağlanmaması durumunda olağan genel kurul çoğunluk aranmaksızın 02.08.2015 tarihinde saat 15.00 de aynı yerde gerçekleştirilecektir.

Yönetim kurulu olarak olağan genel kurulumuzun basın camiamıza hayırlı olması diliyoruz.  

 

GÜNDEM

1- Açılış yoklama, saygı duruşu
2- Divan heyetinin oluşturulması
3- Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve oylaması
4- Faaliyet ve denetim raporlarının ile gelir-gider bilançosunun okunması
5- Yönetim ve denetim kurulların seçimi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış

Duyurularımız

Basın Açıklamaları

Başkanın Mesajı


  • Fatih Sevinç
  • Cemiyet Başkanı

Üyelik